Aikido

CO TO JEST?

Dlaczego właśnie Aikido?

Sztuki walki takie jak Aikido w dużej mierze rozwinęły się dzięki samurajom. Wojownik oprócz umiejętności pisania, rozumienia poezji i tradycyjnych tańców musiał także dobrze władać japońskim mieczem, być doskonałym jeźdźcem i łucznikiem, a przede wszystkim profesjonalnie posługiwać się walkami wręcz. Tajniki sztuk walki były przekazywane

z pokolenia na pokolenie przez najlepszych mistrzów.

W Polsce kultura japońska budzi niesamowite zainteresowanie i oprócz fascynacji elementami wymienionymi wcześniej, coraz częściej polskie społeczeństwo jest zaangażowane w naukę japońskich sztuk walki.

Co sprawia, że wschodnia sztuka walki – aikido – staje się tak rozpowszechniona wśród Polaków?

Z pewnością wśród większości nie jest to chęć agresji i dominacji, ale przede wszystkim filozofia i duchowy wymiar dalekowschodniej mentalności.

We wszystkich znanych japońskich sztukach walki takich jak np. aikido obowiązują bardzo istotne zasady.

Są to: szacunek wobec przeciwnika, opanowanie, spokój i ład. W Japonii matki przyprowadzają swoje dzieci do dojo (specjalnej sali do ćwiczeń), aby nauczyły się tam „zasad dobrego zachowania i etykiety”.

W Polsce nie można tego samego zauważyć. Zazwyczaj nasze zachowanie wobec rywala sprowadza się do wygrania za wszelką cenę. Niektórzy Polacy jednak wciąż uczą się od Japończyków harmonijnego podejścia do życia, które próbują odnaleźć we wschodnich sztukach walki. Powstają nowe ośrodki w całej Polsce, w tym właśnie NASZ, gdzie bez względu na wiek można przyjść i praktykować AIKIDO oraz KEN-JUTSU według harmonijnego podejścia Japończyków .

Jeden ze znanych polskich mistrzów tradycyjnej walki ken-jutsu idealnie oddał istotę wschodnich sztuk walki w swojej wypowiedzi: „Tylko poprzez kontrolę nad swoimi emocjami możemy kierować swoim rozwojem. Gdyby nie te ukłony, walka ta nabrałaby zupełnie innego charakteru i stałaby się zwykłym wymachiwaniem bambusowym kijem.

Oby nigdy nie nastały czasy, gdy przykładem szermierki europejskiej, zawodnik zrzuca ostentacyjnie hełm z głowy, gdyż cieszy się, że udało mu się pokonać przeciwnika”. Mówiąc o ukłonach miał na myśli oddawanie czci i szacunku przeciwnikowi, w tym wypadku partnerowi oraz sensejowi (nauczycielowi) podczas ćwiczeń, nie praktykujemy tu buddyzmu ani szintoizmu, tylko uczymy szacunku do japońskiej kultury i drugiego człowieka.

Spośród różnych sztuk walk wartym uwagi jest aikido, które jednoczy Polaków i Japończyków poprzez międzynarodowe seminaria. Staże są organizowane przez aikidoków na całym świecie, także w Polsce. Senseje (trenerzy) japońscy przyjeżdżając na taki staż, w pewien charakterystyczny sposób promują swój kraj poprzez sztuki walki i pragną wyrazić ich filozofię, która opiera się na miłości i pokoju.

Założycielem Aikido jest O’sensei Morihei Ueshiba

Ueshiba

AIKIDO oznacza tyle samo co droga do energii i harmonii. Na każdym stażu trenerzy zawsze odwołują się do tych samych wartości, które były wyznawane przez ich przodków – samurajów.

Jeżeli chcesz pogłębić swoje informacje o BUDO zapraszamydo otworzenia linku (j. angielski) http://www.meijijingu.or.jp/english/shiseikan/3.html

Najlepszym przykładem promocji japońskiego aikido w Polsce jest powstała

w 1990 roku Polska Federacja Aikido (w skrócie PFA), która zajmuje się stricte rozwijaniem

i rozpowszechnianiem aikido w Polsce. Nauczanie tej sztuki walki w naszym kraju opiera się oczywiście na zasadach, które przekazał sam założyciel Morihei Ueshiba. Stopnie jakie nadawane są uczniom mają moc prawną potwierdzoną certyfikatem wydawanym przez samą Międzynarodową Organizację Aikido w Tokio.

„Sąd Wojewódzki w Warszawie wpisał PFA do rejestru stowarzyszeń pod numerem RSt7 „B”. Federacja była formalną kontynuacją wcześniejszej organizacji zwanej Aikikai Polska, której kilkukrotne próby rejestracji w latach 80 – tych spotkały się z odmową ówczesnych władz. Członkami założycielami Federacji było 5 klubów (Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, Nowy Sącz, Gorzów Wielkopolski)”.

Polska Federacja Aikido daje szansę sporego rozwoju polskim aikidokom, którzy na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć w japońskim dojo z najwybitniejszymi, japońskimi trenerami.

PFA jako ogólnopolska organizacja aikido reprezentuje polskich aikidoków od 1992 roku w IAF (International Aikido Federation), „która jest największą i najliczniejszą organizacją aikido na świecie, zrzesza ponad 40 krajów członkowskich ze wszystkich kontynentów. IAF jest członkiem GAISF (związku międzynarodowych federacji sportowych) organizacji podległej Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu. Jednym z głównych zadań IAF jest tworzenie międzynarodowego oparcia dla działalności szkoleniowej Aikido Hombu Dojo w Tokio. Szefem Hombu Dojo i Prezydentem IAF jest Doshu Moriteru Ueshiba, wnuk twórcy aikido”.

Na spotkaniu Międzynarodowego Kongresu aikido można poćwiczyć ze znanymi nauczycielami i wynieść ogromne doświadczenie oraz wiedzę

z zakresu kultury i filozofii Japonii. PFA czynnie współpracuje z ambasadą Japonii

w Warszawie. Brała udział między innymi w realizacji programów JICA, wolontariuszy

i Fundacji Japońskiej.

Poniżej znajdziesz więcej informacji o organizacji JICA:

http://www.jica.go.jp/english/

Zapisz się

treningi i wydarzenia